Home » Regnskap » I » Inntjeningsmetode

Inntjeningsmetode

Tilbakebetaling- eller inntjeningsmetode.

Går ved investeringskalkyler ut på å finne antall år som gir sum innbetalinger lik sum utbetalinger, det vil si hvor lang tid det tar å tjene inn investeringsobjektet, f.eks. en maskin. Det investeringsalternativ som gir kortest inntjeningstid foretrekkes.