Home » Regnskap » I » Inntjening

Inntjening

Bedriftens evne til å skape overskudd kalles også inntjening eller inntjeningsevne. Bedriftens målsetting kan gjerne deles inn i to:

Lønnsomhet Lønnsomheten sier noe om bedriftens evne til å tjene penger på sin virksomhet.

Likviditet Likviditet er bedriftens betalingssituasjon. Bedriften må ha tilstrekkelig med penger til å kunne betale for sine forpliktelser.