Home » Regnskap » I » Inntektsskatt

Inntektsskatt

Skatt på inntekt etter inntektens størrelse. Den er til dels statlig og dels kommunal. Skattbar inntekt er den inntekt som beskattes og er differensiert mellom skattepliktig inntekt og fradraqgsberettigede poster. Inntektsskatt kan være proporsjonal, progressiv eller regressiv.