Home » Regnskap » I » Inntakskost for varer

Inntakskost for varer

Periodebegrep som betegner verdien av varer og tjenester som er forbrukt i en nærmere angitt periode Inntakskost kan også betegne hva det har kostet å anskaffe et bestemt parti varer eller tjenester, inklusive transportkostnader.

Inntakskost kan også defineres som summen av direkte kostnader, det vil si varekjøp pluss kostnader direkte forbundet med kjøpet.