Home » Regnskap » I » Innskutt egenkapital

Innskutt egenkapital

Merverdi av en bedrift utover de materielle eiendeler minus gjeld.