Home » Regnskap » I » Innsats

Innsats

Her i betydningen av innsats av produksjonsmidler; materialer, arbeidskraft eller kapital. Videre innsats av teknisk viten og/eller erfaring.