Home » Regnskap » I » Innovasjonsprosess

Innovasjonsprosess

Innvasjon kan defineres som nyhet.

Innovasjonsprosessen har følgende faser;

idéunnfangelse utsortering vurdering utvikling prøving produksjon markedsføring anvendelse