Home » Regnskap » I » Innkommet på tidligere nedskrevet fordring

Innkommet på tidligere nedskrevet fordring

Mottatt penger på en fordring som tidligere er avskrevet ko konstantert tap.