Home » Regnskap » I » Innkjøpsorientering

Innkjøpsorientering

En bedrift er innkjøpsorientert når den i sin organisasjon og sine disposisjoner hovedsaklig tar hensyn til innkjøpssiden. Se også markedsorientering, produksjonsorinetering eller leverandørorinetering.