Home » Regnskap » I » Innkjøpsfunksjon

Innkjøpsfunksjon

Bedriftsøkonomisk funksjon som består av planlegging, bestilling og kontroll av at det innkjøpte blir levert riktig. Når kjøp/ salg ikke skjer i kommisjon eller i konsignasjon.