Home » Regnskap » I » Innkjøper

Innkjøper

Den person som beslutter det endelige kjøp. Hovedsaklig brukt på bedriftsmarkedet, hvor det før endelig kjøp har vært foretatt vurderinger av alternativer.