Home » Regnskap » I » Inngående balanse

Inngående balanse

Summen av balanseførte eiendler og gjeld i begynnelsen av en regnskapsperiode (år, kvartal eller måned). Forkortes som IB i regnskapets hovedbok.