Home » Regnskap » I » Inferiøre goder

Inferiøre goder

Goder hvis etterpørselen synker når inntekten stiger.

Nærmere forklart Normale goder er goder man kjøper mer av dersom inntekten øker og vice versa

Eksempler: bil, bolig, klær

Mindreverdige goder er goder man kjøper mindre av dersom inntekten øker og vice versa

Eksempler: havregryn, bussbilletter, first price produkter

For normale gode er inntektselastisiteten positiv, mens for mindreverdige goder er inntektselastisiteten negativ.

Alminnelige goder er goder man kjøper mer av dersom prisen på godet synker og vice versa. Dette gjelder det meste av goder vi kjøper eller forbruker.

Giffengoder er goder man kjøper mer av dersom prisen på godet øker og vice versa. For å være giffengode må godet være stor andel av konsumet, ha få substitutter og være et mindreverdig gode.