Home » Regnskap » I » Industrielle arbeidsoppgaver

Industrielle arbeidsoppgaver

Omforming av råstoffer til halvfabrikater og/ eller ferdivarer.