Home » Regnskap » I » Industribedrift

Industribedrift

Maskinell omforming av råstoffer til halvfabrikater og/ eller ferdigvarer.