Home » Regnskap » I » Individuelt bestemt kjøp

Individuelt bestemt kjøp

Kjøp av en bestemt gjenstand. Det samme som spesieskjøp og det motsatte av artsbestemt eller genuskjøp.