Home » Regnskap » I » Individuell tilvirkning

Individuell tilvirkning

Det motsatt av differensiert massetilvirkning. Hvert produkt er helt spesifikk.