Home » Regnskap » I » Indirekte skatter

Indirekte skatter

Skatter som blir lagt på produksjon og omsetning av varer og tjenester. Den viktigste indirekte skatten i Norge i dag er merverdiavgiften.

Nærmere forklart. Direkte skatt, skatt som blir fordelt på samfunnsmedlemmene ved en utskrivning som normalt er ment å gi uttrykk for den enkeltes betalingsevne. Inntektsskatt er en direkte skatt.

Det motsatte er indirekte skatter, som toll, forbruks- og omsetningsavgifter. De viktigste av disse blir umiddelbart innkalkulert i vareprisen, og de blir dermed dekket av andre enn de som blir oppkrevet skatten av staten.

Referanse: Store Norske Leksikon