Home » Regnskap » I » Indirekte salg

Indirekte salg

Salg over mellomledd mellom selger og kjøper. Det motsatte av direkte salg.