Home » Regnskap » I » Indirekte omsetning/ distribusjon

Indirekte omsetning/ distribusjon

Omsetning/ distribusjon fra produsent til forbruker over ett eller flere mellomledd.