Home » Regnskap » I » Indirekte kostnadssted

Indirekte kostnadssted

Fellessted eller et hjelpested hvis kostnader først belastes kostnadsbærerne etter at de er omfordelt over et direkte kostnadssted.