Home » Regnskap » I » Indirekte kostnader

Indirekte kostnader

Indirekte kostnader er alle kostnader som ikke spesifikt kan knyttes til en bestemt vare eller tjeneste. Slik som f.eks regnskapsfunksjonen.