Home » Regnskap » I » Indifferensverdier

Indifferensverdier

Verdier for en eller flere parametere som inngår i en kalkyle, nemlig den størrelsen på en parameter som gjør to alternativer økonomisk likeverdige.