Home » Regnskap » I » Indeksregulering

Indeksregulering

I tider med ustabile priser blir ofte lønninger, sosiale ytelser mv. regulert i forhold til endringer i konsumprisindeksen slik at utbetalingene endres i takt med prisutviklingen. I arbeidslivet finner vi svært ofte at lønnsavtalene har en indeksklausul.