Home » Regnskap » I » Indeksklausul

Indeksklausul

En bestemmelse i en avtale om at en prisindeks skal legges til grunn for regulering av avtalen. Lønnsavtalene i arbeidslivet har ofte en indeksklausul. Denne kan være automatisk (dvs. at lønnstakeren får et på forhånd avtalt tillegg når prisene har steget til et visst nivå) eller halvautomatisk (dvs. at nye lønnsforhandlinger kan kreves når konsumprisindeksen har steget til et på forhånd avtalt nivå).