Home » Regnskap » I » Immaterielle verdier

Immaterielle verdier

En samlebetegnelse for alle eiendeler i et selskap som ikke er av fysisk substans. Ofte et resultat av medarbeidernes kunnskap og intellektuelle virksomhet.