Home » Regnskap » I » Immaterielle eiendeler

Immaterielle eiendeler

Rettigheter av ikke materiell eller finansiell art, f.eks. patenter, varemerker, goodwill.