Home » Regnskap » I » Imaginære tall

Imaginære tall

Tall på Y-aksen i et koordinatsystem. Følger ikke reglen for reelle tall.