Home » Regnskap » I » Illikviditet

Illikviditet

Debitor kan ikke betale sne forpliktelser ved forfall.