Home » Regnskap » I » Ikke-varig produksjonsmidler

Ikke-varig produksjonsmidler

Produksjonsmidler som forbrukes forholdsvis hurtig, f.eks. materialer, hjelpestoffer, emballasje, energi osv.