Home » Regnskap » I » IFRS

IFRS

International Financial Reporting Standard er en ny regnskapsstandard som er obligatorisk for foretak som utsteder instrumenter (aksjer, grunnfondsbevis, obligasjoner) i EØS-området fra 2005. Plikten gjelder konsernregnskapet, mens selskaper i konsernet kan bruke "god norsk regnskapsskikk". Det er unntak til 2007 for konsern som rapporterer etter USGAAP. Ikke-børsnoterte selskap kan avlegge regnskap etter IFRS.