Home » Regnskap » I » Ideell verdi

Ideell verdi

Merverdi av en bedrift utover de materielle eiendeler minus gjeld.