Home » Regnskap » I » I fast regning

I fast regning

Når kjøp/ salg ikke skjer i kommisjon eller i konsignasjon.