Home » Regnskap » H » Hovedbok-kostnadssteder

Hovedbok-kostnadssteder

Kostnadssteder hvis kostnader går direkte til kalkulasjon.

Nærmere forklart. Resultatregnskap - mønster

Reisekostnader føres i hovedboken under kontogruppe 7100 – Kostnad og godtgjørelse for reise, diett, bil o.l. og er et godt eksempel på et hovedbok kostnadssted.

På samme måte som lønns- og personalkostnader vil føres i kontogruppe 5 for å vise hva bedriften betaler ut i lønn og godtgjørelse for sine ansatte.

Når en skal kalkulere priser på produserte enheter, vil hovedbok kostnadsteder kunne gi et godt bilde av de indirekte kostnadene forbundet med selve produksjon. Dette gjelder spesielt lønns- og personalkostnader.