Home » Regnskap » H » Hovedbok

Hovedbok

En obligatorisk bok som føres etter kassadagbok og reskontrobok.

Nærmere forklart. En hovedbok er en liste over alle kontoer i kontoplanen, og hva som er bokført på de ulike kontoene. I hovedboken sorteres transaksjonene systematisk i forhold til den konto de kom inn på. Hver konto vises separat med de eldste begivenhetene først.

Hovedbok er et gammelt uttrykk fra da man regnskapsførte i store bøker. Hovedboken brukes om alle kontoene som brukes i regnskap og alle transaksjonene kategoriseres i disse kontoene.

Hvorfor brukes hovedbok? Hovedboken brukes primært til å få oversikt over noe konkret fra en valgfri periode vist med noen få utvalgte konti.

Hovedbok i regnskapsprogram. En hovedbok er en liste over samtlige konti i kontoplanen, inkludert hva som er bokført på den respektive konto. I de fleste regnskapsprogrammer er hovedboken en rapport utarbeidet ut fra de bokførte bilagene.

Referanse: Visma