Home » Regnskap » H » Horisontal integrasjon

Horisontal integrasjon

Sammenslutning av bedrifter som produksjons- eller distribusjonsmessig befinner seg på samme trinn.

Nærmere forklart. Horisontal integrasjon er et uttrykk innenfor mikroøkonomien, som beskriver en type eierskap. Det er en strategi som blir brukt av virksomheter og bedrifter som vil selge sitt produkt i flere markeder. Horisontal integrasjon i markedsføring er mye vanligere enn vertikal integrasjon er i produksjon.

Horisontal integrasjon skjer når et selskap blir kjøpt eller fusjonert med et annet selskap som er i samme bransje og på samme produksjonsnivå som det andre selskapet. Et eksempel på dette er at en bilfabrikk fusjoneres med en annen bilfabrikk. I dette tilfellet er begge selskapene på samme nivå og i samme bransje. Prosessen er også kjent som «å kjøpe ut» eller «overtakelse». Målet med horisontal integrasjon er å konsolidere selskaper og monopolisere en bransje.

Et monopol skapt igjennom horisontal integrasjon kalles horisontalt monopol.

Referanse: Wikipedia