Home » Regnskap » H » Homogent marked

Homogent marked

Ensartet marked. Et marked der kjøperne er forholdsvis like med hensyn til en rekke etterspørselsfaktorer, f.eks inntekt, alder og sosial status. Dette er av sentral betydning ved markedssegementering. Det motsatte av hetrogent marked.

Nærmere forklart. Et homogent marked er et marked hvor det selges homogene produkter. Homogene produkter fremstår som identiske i forbrukernes øyne.

Et typisk homogent produkt er f.eks. kneipbrødet fra Rimi vs kneipbrødet fra Kiwi. Siden de oppfattes som identiske av kunden er prisen det eneste de vurderer før kjøpet, da de ellers oppfattes som like.

Videre må selgernes lokalisering ikke bety noe, og forskjeller mellom selgerne må heller ikke ha noe å si. Disse forutsetningene vil i praksis aldri være helt oppfylt. Imidlertid har en rekke markeder en del av de særtrekk som kjennetegner et homogent marked. Homogene produkter kalles også for standard-produkter og me tooprodukter. Nødvendighets-varer er typiske eksempler på et standardprodukt.

Virksomheter som opererer i et homogent marked med homogene produkter er normalt kvantums-tilpassere. Dette fordi de ikke kan påvirke etter-spørselen etter produktet ved å ta en høyere eller lavere pris enn sine konkurrenter. Setter de en høyere pris enn konkurrentene går kundene bare til konkurrenten som har et like godt produkt til en lavere pris. Virksomheten mister derfor hele sin markedsandel hvis de gjør dette.

Virksomheter på homogene markeder og produkter benytter derfor produksjonsmengden som strategisk variabel. Bertrand modellen og Stackelberg modellen er eksempler på teorier som forutsetter homogene produkter.

Referanse: estudie.no