Home » Regnskap » H » r

r

Hjemmehørende produksjonsfaktore

Arbeidskraft og kapital.

(Fremmed produksjonsfaktorer: råstoff, energi).

Nærmere forklart. Hjemmehørende produksjonsfaktorer er de faktorer som vi kan kontrollere og som vi har relativt lett tilgjengelig.

Arbeidskraft er en produksjonsfaktor som en kan tiltrekke seg så fremt lønns- og arbeidsvilkår er slik at det er ettertraktet i markedet.

Kapital er tilgjengelig så lenge prosjektene kan vise til en positiv vekst og en positiv kontantstrøm over tid.

Rådtoff og energi er mangelvare og det er stor etterspørsel etter dette på verdensmarkedet. Dermed vil både tilgjengelighet og prisen en må betale for råstoff og energi variere mye fra land til land.