Home » Regnskap » H » Hjelpekostnadssteder

Hjelpekostnadssteder

Kostnadssteder som bare deltar indirekte i produksjonsprosessen.

Nærmere forklart. Hjelpekostnadssteder eller hjelpekonto er konti i regnskapet som benyttes til avregning for utgifter og inntekter som det er vanskelig å definere.

Feilposteringer i regnskapet mellom debit og kredit vil ofte avrgnes på konto 9999 og da er det opp til regnskapsfører om denne skal nullstilles før regnskapet periodiseres.

En typisk hjelpekostnad kan være spiker eller skruer som enten kan være en del av en fysisk produsert enhet eller som en del av en større produksjon.

Det er også en annen artig historie som kan forklare hva hjelpekostnadssteder er benyttet til. I sin tid skulle SAS servere fersk fisk på en av sine langdistanseruter. De beregnet ut fra en hel fisk hvor mye filet de kunne få, gjennom å dele fisken i fem like deler. Imidlertid viste etterkontrollen at faktisk filet var mye mindre enn beregnet filet per fisk. Avviket ble postert på en hjelpekonto som bare vokste og vokste, til en smarting fant ut at beregningen også beregnet hale og hode på fisken som filet.