Home » Regnskap » H » Høyest inn – først ut metode

Høyest inn – først ut metode

En metode som brukes ved verdiansettelse av materialforbruk eller varer. Metoden regner med at kjøpt dyrest selges først. Det samme som hifo-metode. Er forsiktig forretningsførsel ved varierende prioppgang / prisnedgang.

Nærmere forklart. I et råvaremarked hvor prisene har en tendens til å flukturere (endre) seg betydelig gjennom året, vil høyest inn – først ut metoden benyttes for å kunne avsette de råvarene som en har betalt mye for først, for slik å kunne tjene inn penger på råvarer som en har betalt mindre for.

Eksempel:

En bensinstasjonkjede kjøper inn drivstoff fra forskjellige raffinerier for videresalg til forbruker. Avhenging av kapasiteten på raffineriene og den generelle etterspørselen på verdensmarkedet vil prisene kunne endres ganske mye gjennom året. Ikke bare på grunn av råvareprisen, men også som følge av endret valutakurs, endrede offentlige avgifter mv.

Dersom beninstasjonskjeden er forutseende og kjøper inn råvarer når prisene er mest gunstig (forward kontrakt, som betyr betaling nå for levering senere) i stedet for på spot markedet (dagsmarked), vil de kunne tjene på å selge kjøpe mindre på spot når markedet er priset høyt og mer på forward.