Home » Regnskap » H » Hetrogent marked

Hetrogent marked

Uensartet marked. Et marked der det finnes alle typer kjøpere med hensyn til en rekke etterspørselsfaktorer, f.eks. inntekt, alder og sosial status. Det motsatte av homogent marked.

Nærmere forklart. Heterogene markeder er markeder hvor forbrukere har ulike preferanser/ønsker/krav til produkter eller bedrifter. I dette markedet er det differensierte produkter/bedrifter, de er differensierte i den grad at de skiller seg fra tilsvarende produkter/bedrifter. For å sette dette i et eksempel: Du skal i en dagligvarebutikk å kjøpe deg mineralvann, du vet at du skal kjøpe deg en Coca-Cola. Dette gjør du av ulike preferanser, enten pga pris, smak, emballasje, kvalitet, merkenavn m.m.

Det motsatte av dette er homogene markeder og standardprodukter. Her kjøper forbrukeren et vilkårlig produkt eller velger en vilkårlig bedrift uten noen større preferanser. Dette kan være alt i fra smør, korn og poteter.

Kilde: “Markedsføringsledelse”.Runar Framnes, Arve Pettersen, Hans Mathias Thjømøe.