Home » Regnskap » H » Helt kontinuerlig bevegelige kostnader

Helt kontinuerlig bevegelige kostnader

I begge retninger:

Driftsbetingede kostnader – proporsjonale, under-proporsjonale, overproprosjonale.