Home » Regnskap » H » Helfabrikat

Helfabrikat

Ferdigvare. Det endelige produkt. Tilvirket enten direkte av råstoff eller av halvfabrikat.

Nærmere forklart. Det kan være vanskelig å skille mellom hva som er halvfabrikat og helfabrikat. Typiske helfabrikater er f.eks. møbler som en kan ta i bruk med en gang. Selv om mangle møbler fra IKEA kommer flatpakket og hvor en selv må sette disse sammen, er de å regne som helfabrikater.

Det samme gjelder for en bygningsplate (sponplate), ettersom denne ikke kan videreforedles til noe mer enn det den faktisk er – sponplate.

Pizza grandiosa er et annet eksempel på helfabrikat, ettersom den kun trenger oppvarming for å kunne fortæres. En suppepose fra Toro kan for mange fremstå som et halvfabrikat, ettersom det må tilsette vann eller andre tilsetningsstoffer for å kunne ferdigstilles. Egentlig er det et helfabrikat som er lagret på en slik måte at det skal være lett å frakte og oppbevare. Argumentasjonen er den samme som for Gradiosa pizza, som kun trenger oppvarming.