Home » Regnskap » H » Harmonisk gjennomsnitt/ middel

Harmonisk gjennomsnitt/ middel

Resiprok verdi av artimetisk gjennomsnitt av de resiproke verdier av de opprinnelige ledd i rekken.

Nærmere forklart. Det harmoniske gjennomsnittet av to tall er definert ved at forholdet mellom det største tallet minus gjennomsnittet og gjennomsnittet minus det minste tallet, skal være lik forholdet mellom det største og minste tallet.

Harmonisk gjennomsnitt

Den harmoniske middelverdien ble benyttet sammen med de tilsvarende artimetriske og geometriske middelverdier allerede av Pythagoras og skolen rundt ham i forbindelse med deres studier av geometri og musikk.

Referanse: Wikipedia