Home » Regnskap » H » Harmonisering

Harmonisering

Å avpasse avdelinger, maskiner, arbeidsplasser, arbeidsområder slik til hverandre at produksjonsprosessen går uhindret og lett gjennom bedriften, uten å være overdimensjonert på noen punkt.

Nærmere forklart. Språklig: En prosess der man forsøker å bringe noe i harmoni, dvs. forene eller samordne noe.

Rettslig: Harmonisering er samordning av enten rettskildefaktorer eller rettsregler.

Det har i mange år vært forsøkt å harmonisere elektriske standarder i europa.

Kravene i forskrift om elektrisk utstyr er funksjonelle, det vil si at de representerer det sikkerhetsnivået produktene forventes å ha. Dette innebærer en viss frihet med hensyn til bruk av tekniske løsninger under forutsetning av at de funksjonelle kravene til sikkerhet oppfylles. Bruk av standarder er frivillig. Dersom du benytter europeiske harmoniserte standarder, antas det elektriske produktet å oppfylle de grunnleggende krav til sikkerhet. Med harmonisert standard menes en teknisk spesifikasjon som er utarbeidet av de europeiske standardiseringsorganisasjonene CEN og CENELEC, og som er vurdert av EU/EØS å gi løsninger som antas å tilfredsstille disse sikkerhetskravene. Dersom det benyttes standarder som ikke er harmoniserte eller andre tekniske spesifikasjoner, må du kunne dokumenteres tilsvarende sikkerhetsnivå.