Home » Regnskap » H » Handlingsparameter

Handlingsparameter

Faktor som man har mulighet til å måle og påvirke, og som legges til grunn for beslutninger og handlinger.

Nærmere forklart. Handlingsparameter er et faglig uttrykk for å beskrive de virkemidlene en har til rådighet for å konkurrere på markedet.

For et flyselskap vil det f.eks. være snakk om hvor mange passasjerer de kan "stjele" fra konkurrenter ved å tilby flere flyvninger til/fra en bestemt destinasjon.

For en kommune vil det være snakk om hvor mye av inntektene som kommer i form av skatter og overføringer fra staten som ikke er bundet til forskjellige formål. Her vil den enkelte kommunes handlingsparamter være de frie inntektene – inntekter som de selv rår over.