Home » Regnskap » H » Handelsselskap

Handelsselskap

Selskap som har handel som hovedaktivitet.

Nærmere forklart. Handelsselskap eller handelskompani er selskap som driver med handel av varer.

Handelskompani, stort handels- og koloniseringsselskap. Handelskompaniene oppstod særlig på 1600- og 1700-tallet. Ved sine privilegier og monopoler spilte de både økonomisk-kommersielt og politisk en betydelig rolle, særlig i England og Nederland. Størst betydning fikk det engelske East India Company (Ostindiske kompani), opprettet på slutten av 1500-tallet. Dette skapte det britiske herredømme i India, som det forvaltet til 1857. Stor makt fikk også det nederlandsk-ostindiske handelskompani, opprettet 1602 som et aksjeselskap, som underla seg store kolonibesittelser i Asia; det gikk tilbake på 1700-tallet og ble oppløst 1798. I Nord-Amerika virket det engelske Hudson’s Bay Company, som ble grunnlagt 1670. Inntil 1869 hadde det overhøyhetsrett til store landstrekninger, men måtte da avstå denne rett til Canada. Siden har kompaniet fortsatt som et alminnelig handelsselskap. I Frankrike grunnet Colbert bl.a. Det nordiske kompani (La Compagnie du nord) for handelen på de skandinaviske land og Russland (1661–89).

Norden I Danmark bestod 1616–34 et dansk-ostindisk kompani, som bl.a. ervervet Trankebar på østkysten av India. Selskapet ble gjenopprettet 1670. Det bestod til 1729, da det avstod sine besittelser og rettigheter til staten. 1732–1843 virket Det dansk-asiatiske kompani, som bl.a. ervervet besittelser i Bengal. I 1777 overlot det besittelsene til staten, men fortsatte den fordelaktige handelsvirksomhet. Særlig i slutten av århundret hadde det en glimrende tid, og delte ut store dividender til aksjonærene. Fra 1747 til 1774 bestod også Det almindelige Handels-Compagnie i Danmark, stiftet for å gjøre København til stabelplass for Østersjøhandelen. Det fikk senere også monopol på handelen på Grønland, Island og Finnmark, men hadde ikke synderlig hell med seg.

Det viktigste handelskompani i Norge var det såkalte Fabrikkompani eller Det norske kompani (også «Sorte kompani») 1739–75; det fikk overordentlig utstrakte rettigheter til å utnytte landets økonomiske hjelpekilder, men ved siden av å fremme tjærebrenningen fikk det bare betydning ved sin grunnleggelse av den norske glassverkindustri.

Referanse: Store norske leksikon