Home » Regnskap » H » Handelsreisende

Handelsreisende

Den som for en oppdragsgiver (handlende) reiser fra sted til sted for å virke for avsetning av oppdragsgiverens varer, i hans navn og for hans regning. Handelsreisende kan være fast ansatt eller provisjonsreisende.