Home » Regnskap » H » Handelsagentur

Handelsagentur

Næring som utøves av handelsagent.

Nærmere forklart. Handelsagentur, forretningsvirksomhet som går ut på å virke for avsetning av varer for en annen, hovedmannen, enten ved at man opptar ordrer til hovedmannen eller ved at man selv avslutter salg i hans navn.

Forholdet mellom agent og hovedmann vil i praksis alltid bygge på avtale, som imidlertid må ligge innen den ramme som agenturloven av 19. juni 1992 setter. Samme lov har også bestemmelser om kundens stilling i avtaler som sluttes med agenten.

Referanse: Store norske leksikon