Home » Regnskap » H » Halvfabrikat

Halvfabrikat

Råstoff som ikke er ferdig tilvirket til ferdigvarer (helfabrikater). Halvfabrikater kan tjene som materiale for produksjonsbedrifter som tilvirker det videre til endelige produkter.

Nærmere forklart. Halvfabrikat

En treplanke er et typisk halvfabrikat som kan benyttes til å lage f.eks. en stol, et bord ellr benyttes som del av et helt hus.

I regnskapet vil halvfabrikater føres mot konto 1409 – beholdningsendringer råvarer og innkjøpte halvfabrikater. Her føres netto innkjøsverdi og merverdien kommer først til syne når halvfabrikatet brukes som en bestanddel i utvikling av et videre salgbart produkt.